• +393386074495
  • info@palazzodellavigna.it

HVOR VI ER

HVOR VI ER

Palazzo della Vigna er en historisk bygning. Beliggenheten er midt i Parco di Montioni (en nasjonalpark), i Suvereto kommune (LI). Den blir drevet av den frivillige pårørendeorganisasjonen Comunicare per Crescere (Samarbeid for vekst) for å utvikle prosjekter til gunst for borgere som er brukere av de psykiske helsetjenestene. Målene er:

  • Sterk og bevisst sosial integrasjon
  • Reduksjon av stigma
  • Fremme sunn livsstil
  • Kjennskap til lokalsamfunnet og til miljøet ved hjelp av fysisk aktivitet
  • Drive kursvirksomhet for å utvikle praktiske og arbeidsrelaterte kunnskaper (birøkt, turistmottak)
  • Skape muligheter for arbeid

Brukerorganisasjonen Samarbeid for vekst har vært aktiv i området i Val di Cornia fra 2001. Et av målene er å lette forholdet mellom brukernes pårørende og sosial- og helseinstitusjonene, gjennom stimulering og kontroll, men fremfor alt gjennom samarbeid og samhandling.

Etter hvert har synergieffekten mellom de offentlige institusjonene og organisasjonen blitt stadig tettere, mer operativ og nyttig med mål om:

  • Forme og erverve kompetanser som kan bli kilde til arbeid;
  • Legge til rette for integrasjon med andre typer virkeligheter (skoleelever, innsatte i fengslet i Massa Marittima som under soningen får jobbe på stedet som frivillige, etc.);
  • Skape situasjoner også preget av lek, (fotturer, temadager, fotballturneringer, og annet med det siktepunkt å spre sunn livsstil);

Tilby arbeidsmuligheter i gjennomføring av aktiviteter som inngår i prosjektene.

Siden vi er overbeviste om viktigheten av samarbeid, engasjerer vi oss i å gi støtte og stemme til pårørendes og brukeres behov, i samarbeid med pårørendeorganisasjoner og brukere i provinsen Livorno. Vi utveksler analyser av problemer og tiltak for å møte dem og løse dem. Dette aspektet ved arbeidet er litt svekket for øyeblikket på grunn av omorganiseringen av tjenestene i området til en mye større enhet (fra Asl (helseforetak) 6 til Asl Nord-Vest). Vi satser i år å påvirke beslutningstakerne ved å be om deltakelse i ulike strategiske sammenhenger i regionen. Vi tenker dermed å gjenopprette det ovennevnte samarbeidet og et nyttig arbeid. I forbindelse med dette deltok vi i møter med ASL-representanter på hovedkontoret i Donoratico. Vi er en del av Koordineringen av pårørende i mental helse for Toscana i Lucca. Vi deltar i lokale arrangementer for å gi synlighet til foreningens aktiviteter og mål, for å bidra til fjerning av stigma mot borgere som er brukere av tjenestene i mental helse.