• +393386074495
 • info@palazzodellavigna.it

Hvem er vi

Hvem er vi

Palazzo della Vigna er en historisk bygning midt i nasjonalparken Parco di Montioni i Suvereto kommune (LI). Den blir drevet av pårørendeorganisasjonen Comunicare per Crescere (Samarbeid for vekst) for å jobbe med prosjekter til det beste for brukere av de psykiske helsetjenestene. 

Målene er:

 • Sterk og bevisst sosial integrering
 • Reduksjon av stigma
 • Sunn livsstil
 • Fysisk aktivitet i nærområdet
 • Kursvirksomhet knyttet til praktiske og arbeidsrelaterte oppgaver (birøkt, turistmottak)
 • Gi muligheter for arbeid

Brukerorganisasjonen Samarbeid for vekst har vært aktiv i området i Val di Cornia fra 2001. Et av målene er å bedre forholdet mellom de pårørende og sosial- og helseinstitusjonene gjennom samarbeid og samhandling, men også gjennom inspirasjon og kontroll.

Synergieffekten mellom de offentlige institusjonene og organisasjonen har blitt stadig tettere, med mål om å:

 • Forme og erverve kompetanser som kan føre til arbeid
 • Legge til rette for integrering med andre som f. eks skoleelever og innsatte i fengslet i Massa Marittima, som under soningen får mulighet til å jobbe frivillig
 • Skape situasjoner preget av lek og aktiviteter for å spre sunn livsstil (fotturer, temadager, fotballturneringer etc.)
 • Tilby arbeidsmuligheter knyttet til aktivitetene 

Vi er overbeviste om viktigheten av samarbeid, og engasjerer oss i å gi pårørende og brukere en tydelig stemme. Vi samarbeider med pårørendeorganisasjoner og brukere i hele provinsen Livorno. Vi utveksler erfaringer for bedre å kunne møte og løse problemer. På grunn av omorganiseringen av tjenestene i vesentlig større enheter er dette arbeidet litt svekket for øyeblikket, men vi håper det vil gjenoppstå. Vi vil påvirke beslutningstakerne og ber om å få delta i ulike strategiske sammenhenger i regionen. Vi deltar i koordineringen av pårørende i mental helse i hele regionen. Vi deltar også i lokale arrangementer for å synliggjøre foreningens aktiviteter og mål. Vi vil bidra til å fjerne stigmatiseringen av bruker av de psykiske helsetjenestene.